МЕТХІМ

Інформація про загальні збори (2019)
Публікація про збори (2019)
Розкриття інформації про попереднє схвалення значних правочинів (2019)
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (2019)
Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік (2019)