МЕТХІМ

Інформація про загальні збори (2018)
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (2018)